Välkomna till idrott för alla!

Alla människor har olika behov och förutsättningar. Med ”idrott för alla” vill vi ge möjligheten, att för de mest utsatta barnen i närområdet, ta del av de lokala sporter och evenemang. Allt överskott av de insamlade medlen ska oavkortat gå till behövande barn och ungdom. Handikapp, ekonomi eller andra faktorer ska inte vara avgörande för individens möjlighet att ta del av det utbud av idrott som finns. Att leka inom idrott och anpassa den efter individens förmåga är grundläggande för barnidrott, alla ska leka och ha roligt. ”idrott för alla” ska förena nytta med nöje.